Misija

Misija

Kaip logistikos kompanija, Globay Logistics misija yra optimizuoti automobilių logistikos valdymą ir suteikti mūsų klientams didžiausius sanaudas taupančius sprendimus automobilių logistikoje teikiant logistikos sprendimus per mūsų kelių / geležinkelių transportą ir transportavimo valdymas.

Vizija

Globay Logistics vizija yra pozicionuoti save kaip geriausią logistikos paslaugų teikėją per mūsų klientų ir krovinių siuntėjų pagarbą, plėtoti sėkmingus ir patenkintus klientus ir darbuotojus, sutelkiant dėmesį į mūsų nišą: automobilių logistikos bei per požiūrį sprendžiant klientų logistikos procesų ir krovinių valdymo problemas ir poreikius.

Vertybės

• Kokybė – Teikti vertę visame, ką mes darome
• Inovativyškumas – Atviri ir kūrybingi klientų ir darbuotojų sprendimams
• Nuolatinis gerinimas mūsų paslaugų ir darbuotojų
• Pagarba asmenims ir jų indėliui į komandą

Mūsų devizas yra plėtoti ir vykdyti Automobilių Logistiką aukščiausiu lygiu.

Globay grupė siekia:

 1. Teikti aukščiausios kokybės automobilių pramonės logistiką, kurti produktyvumą, mažinti laiką rinkai ir klientams, mažinti kainas, ir padidinti pelningumą kompanijos klientams.
 2. Integruoti ir priimti aukštųjų technologijų sprendimus sudėtingoms verslo problemoms.
 3. Sukurti ir palaikyti saugią, jaudinančią ir apimančią darbo aplinką, kuri individualus prisidėjimas pripažįstamas ir apdovanojamas jos darbdavių.
 4. Išvystyti ir tapti geriausia automobilių industrijos ir logistikos sričių aptarnaujančia paslaugų kompanija regione.
 5. Dalyvauti jaunimo ir ne vyriausybinių organizacijų finansinėje paramoje.
 6. Daryti teigiamą įtaką vietinėms ir globalinėms bendruomenėms per sąžiningus veiksmus.

KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

  GLOBAY teikia automobilių logistikos sprendimus ir paslaugas automobilių gamintojams, dileriams, naudotų automobilių pardavėjams ir vežėjams.
  Siekiant užtikrinti klientams aukščiausią teikiamų paslaugų kokybę bei nuolatinį aplinkosaugos veiksmingumo gerinimą, Bendrovėje įdiegta Integruota kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimus.
  Klientams ir partnerių atstovams skelbiami šie Bendrovės įsipareigojimai:
  * Veiklą orientuoti į efektyvius logistikos sprendimus ir kokybišką paslaugų teikimą. Optimizuoti automobilių logistikos valdymą ir suteikti Bendrovės klientams sąnaudas taupančius logistikos sprendimus. Siūlyti Bendrovės klientams naujus ir įvairialypius sprendimus teikiant kompleksines paslaugas, kartu siekiant pelningo Bendrovės augimo.
  * Kurdama ir įgyvendindama savo aplinkosaugos tikslus bei uždavinius, kartu su partneriais, taupiai ir racionaliai naudoti energetinius išteklius, kiek įmanoma mažinti galimų avarinių situacijų riziką, tvarkyti susidarančias atliekas pagal aplinkos apsaugos teisinius ir suinteresuotų šalių reikalavimus, parinkti optimalius maršrutus.
  * Rūpintis nuolatiniu darbuotojų kvalifikacijos kėlimu ir motyvacijos didinimu, atsižvelgdama į jų darbo rezultatus.
  * Laikytis visų Bendrovės veiklai taikomų teisinių ir kitų reikalavimų, kuriuos Bendrovė prisiima.
  * Dalyvauti jaunimo ir ne vyriausybinių organizacijų finansinėje paramoje.
  Atitikimą LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimams Bendrovė tikrina vidaus ir nepriklausomų išorės auditų metu. Gautus rezultatus Bendrovė naudoja ir ateityje efektyviai naudos vadybos vertinamosios analizės procese, priimant svarbius, su Bendrovės veikla bei tolimesniu vystymusi susijusius, strateginius sprendimus.

  UAB „GLOBAY“ politika prieinama visuomenei.

  UAB „GLOBAY“ direktorius

  2020 balandis

Lietuvos