Inovacijos

5 Inovacijos

Sertifikuoti su ISO9001, ISO14000 ir AEO sertifikatais.

TMS – Transporto valdymo sistema.
Sunkvežimiai turi GPS komunikatorių ir stebėjimo sistemą.
Vidaus motyvacinę sistemą.
Po EKG kokybės gaires.

UAB „GLOBAY“

Aplinkos apsaugos politika

„Globay“ užtikrinama gera profesinė praktika, palaikomas aukštas teikiamų paslaugų lygis, rūpinamasi personalo kompetencija ir kvalifikacijos kėlimu. Darbuotojai, vykdydami aplinkos apsaugos politiką, taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos nustatytas procedūras, norint kad teikiamos paslaugos atitiktų klientų poreikius ir padėtų išlaikyti švarią ir sveiką aplinką, darytų mažesnį neigiamą poveikį aplinkai. Globay grupė įsipareigoja:

Diegti bendrovėje progresyvias, našias bei aplinką tausojančias technologijas;
Laikytis visų bendrovės veiklą reglamentuojančių ir su bendrovės aplinkos apsaugos aspektais susijusių teisinių reikalavimų bei kitų prisiminimų įsipareigojimų.
Visose bendrovės valdymo veiklose įgyvendinti nuolatinio gerinimo ir taršos prevencijos principus, racionaliai ir efektyviai naudoti energiją ir gamtos išteklius, mažinti atliekų susidarymą ir užtikrinti atsakingą jų tvarkymą.
Atvirai bendrauti su suinteresuotomis šalimis, atsižvelgianti į jų keliamus reikalavimus
Mokyti darbuotojus, ugdyti jų ir kitų bendrovės vardu dirbančių asmenų atsakingumą už savo darbo kokybę ir aplinkos apsaugą bei sąmoningą elgesį, pagrįstą atsakomybę.
Tinkamai prižiūrėti aplinkos apsaugos vadybos sistemą bei nuolat didinti bendrovės aplinkos apsaugos veiksmingumą, pasirenkant tinkamus veiksmingumo rodiklius.
Aplinkos apsaugos politika yra viešas dokumentas. Aukščiausioji vadovybė aplinkos apsaugos politiką periodiškai aiškina darbuotojams, užtikrindama, kad ji yra žinoma ir suprantama bendrovėje.

Įvertinant visuomenės interesus ir stiprinant aplinkos apsaugą, siekiama, kad aplinkos apsaugos politika būtų prieinama visoms suinteresuotoms šalims.

Aplinkos apsaugos tikslai kasmet yra nustatomi remiantis metų aplinkos apsaugos politika ir prižiūrimi bei vertinami vadovybinės vertinamosios analizės posėdžio metu.

Aplinkos apsaugos politika bus prieinama visuomenei, per UAB GLOBAY internetinį portalą. Taip pat įmonė kartą per metus įšplatins savo subvežėjams aplinkos apsaugos politikos pranešimą.

Lietuvos